За дружества, които сами изготвят отчети

Клиентите ни използват CtrlPrint за своите годишни отчети и доклади за устойчивостта, междинни отчети, презентации, проспекти на допуснати до търговия ценни книжа или на нови емисии, вътрешни доклади и много други.
Клиентите ни се различават по сфера на дейност, размер и модел на собственост, но общото между всички тях е, че използват InDesign.
За клиентите с ценни книжа, търгувани в ЕС, имаме решение за InDesign и ESEF (с други думи XHTML и iXBRL).

 

На въпроса защо използват нашите продукти, клиентите ни най-често отговарят така:

Работи се в последната версия. Винаги.

Винаги се работи в последната версия. Освен това не е възможно двама души едновременно да внасят промени в един документ. Тази сигурност спестява много време и усилия.

Не е необходимо документите да се изпращат.

Всеки има достъп до своята част. В удобно за него време. Не е нужно да се изпращат документи нито на външни лица, нито в рамките на компанията. Може да се определят права върху целия отчет или части от него.

Вижда се кой какво и кога е редактирал, В конкретния pdf файл.

С CtrlPrint промените се съхраняват както в главния документ, така и в оформения pdf файл. Всички, които работят по документа, могат да виждат кой какво и кога е нанесъл. Оформлението не се нарушава с отбелязаните промени; всичко е във вида, в който трябва да бъде.

Лесни първи стъпки и използване. Бърз достъп до помощ при необходимост.

Използвайки като образец миналогодишния документ от InDesign, можете да започнете работа в рамките на два часа. Ние Ви помагаме с инсталирането и Ви насочваме през необходимите стъпки. Освен това опитните ни служители за обслужване на клиенти са насреща, за да Ви окажат незабавна помощ при нужда.

Прочетете още за това как CtrlPrint ви позволява да се фокусирате върху важните моменти

„Благодарение на CtrlPrint успяхме да приключим работа по годишния отчет, преди да е дошло времето за отчета за първото тримесечие“.

Потребител за първа година

„С CtrlPrint спестихме толкова много време, че решихме да публикуваме годишния си отчет цял месец по-рано.“

Потребител за първа година

„CtrlPrint е лесен за употреба, винаги имам достъп до последната версия и мога да я изтегля като pdf.“

Дългогодишен потребител

Изпробвайте CtrlPrint

За да можете да се уверите колко лесно протича работният процес с CtrlPrint, Ви предлагаме една безплатна проба с малък документ, например междинен доклад.
Ако желаете да научите повече, свържете се с някой от нашите мениджъри за връзка с клиенти.

Как работи CtrlPrint

Видеото съдържа кратко въведение в начина, по който се използва CtrlPrint