Нашите решения

За изготвяне на финансови отчети с ясно послание са необходими много компетентности и много време. Опирайки се на InDesign, ние създаваме решения, които обединяват всички специалисти и им дават възможност да работят заедно с достатъчно свобода, контрол и сигурност.

Съхранение и достъп

Сигурно управление на данни – без виртуална частна мрежа.

Всички съобщения, отправяни до облачната платформа и изпращани от нея, са криптирани, а документите остават криптирани след съхраняване. Не е нужно да се използва виртуална частна мрежа. Повече информация относно нашите работа по сигурността ще намерите в раздел Сигурност.

Редактирайте офлайн, където и да се намирате.

С CtrlPrint не Ви е нужна връзка с интернет, за да можете да редактирате. Тя е необходима само когато записвате и заключвате документи. Когато документът е отворен в Adobe InDesign или InCopy, можете да работите безпроблемно, например докато сте в движение.

Двуетапна проверка за по-добра сигурност.

Осигуряваме едно допълнително ниво на сигурност при осъществяване на достъп до документи. С двуетапната проверка са необходими както данни за вписване, така и достъп до смартфон с установяване на самоличността. Тази проверка е базирана на приложение, което е най-сигурният вариант.

Неприкосновеност на информацията

Управление на версии на световно ниво

Лесно и стабилно записване и заключване на документи. Ясна информация за това кой потребител е заключил документа и от колко време. Управлението на версията се извършва не просто на текстово ниво, а на ниво документ.

Съхранявайте Вашите и чуждите промени

Промените в текста и цифрите се съхраняват и маркират с потребител, дата и час. Те са видими както в главния документ, така и в pdf документа.

Промени между версиите

Можете да определяте различни интервали, през които да бъдат показвани промените за различните проверяващи, например директорите, одиторите и ръководството. Така те могат да виждат само онези промени, които са нови само за тях.

Различни формати на документи

Pdf файлове за всякакви нужди

Достъпни за изтегляне директно от CtrlPrint. Целият документ или конкретни части от него. Лесно се добавят различни pdf файлове, например със запазени промени, предложения, отбелязана дата и част и др.

ESEF – Европейски единен електронен формат

CtrlPrint ESEF (XHTML с iXBRL) за InDesign се използва за спазване на новите изисквания на ЕС във връзка с годишните доклади на дружествата с ценни книжа, търгувани в ЕС. С нашето решение получавате един завършен доклад в ESEF, който съдържа части както с описание на дейността, така и с финансовите отчети. Решението ще бъде достъпно през второто тримесечие на 2020 г. Повече информация ще намерите под ESEF.

Форматиран текст – RTF

От документа в InDesign експортирате форматирани текстове по реда на прочитане. Файловете могат да се отварят например с Microsoft Word. Подходящо е и за InCopy, и за InDesign.

Автоматизирайте работния си поток

Стандартна функция на приложението е възможността за свързване на Microsoft Excel и Word с InDesign, което работи по начин, подобен на Office пакета (не е специфична за CtrlPrint функция). Готови сме да отговорим на въпросите Ви за това как се процедира. Свързването става само чрез InDesign (не и InCopy).

Управление на коментари

CtrlPrint накратко (бетаверсия)

Край на хвърчащите листове, електронните съобщения, есемесите и бележките с коментари и промени. С CtrlPrint Review няколко души могат да оставят коментари по съдържанието или оформлението, без инсталиране на никакви програми. CtrlPrint Ви помага да държите всичко в ред. Коментарите са видими както в Adobe InDesign, така и в InCopy.

Изпробвайте CtrlPrint

Считате ли, че CtrlPrint би бил подходящ за някой от Вашите клиенти? За да можете да се уверите колко лесно протича работният процес с CtrlPrint, Ви предлагаме една безплатна проба с малък документ, например междинен доклад.
Ако желаете да научите повече, свържете се с някой от нашите мениджъри за връзка с клиенти.

Как работи CtrlPrint

Видеото съдържа кратко въведение в начина, по който се използва CtrlPrint