Лесни първи стъпки

Нужни са само два часа, за да се подготвите и да започнете работа по документите. И това включва инсталирането и обучението. Да започнете работа с CtrlPrint представлява малка промяна, която обаче оказва голяма разлика. През цялото време сме насреща, за да насочваме Вас или Вашия технически сътрудник в процеса на работа.

Как да започнем?

Свържете се с някой от нашите мениджъри за връзка с клиенти, за да създадем акаунт на Вашата организация.u.

Определете вътрешен администратор, който ще бъде нашето основно лице за контакт. Той ще създава потребителите от Вашата компания и ще допуска евентуални външни участници.

От нас получавате насоки относно лицензите и инсталациите за всички потребители, които ще работят по документите.

Насрочваме кратко въвеждащо обучение за всички потребители.

Вашият дизайнер подготвя документите и заедно определяте кога ще започнете работа.

Когато файловете бъдат качени в CtrlPrint, инсталациите са тествани, а Вие сте преминали обучение, остава само да действате!

Какво ми е необходимо?

По един лиценз на потребител за InCopy CC или InDesign CC.
Един образец в InDesign, например миналогодишния отчет.

Какво трябва да се инсталира:

  • InCopy или InDesign от една и съща версия
  • Файлов мениджър
  • Шрифтове (силно препоръчително, но не и абсолютно необходимо)
  • Потребителско име в CtrlPrint с права за достъп

Ние Ви помагаме с инсталирането и Ви насочваме в работата с инструмента.

Лесни първи стъпки

Нужни са само два часа, за да се подготвите и да започнете работа по документите. И това включва инсталирането и обучението. Да започнете работа с CtrlPrint представлява малка промяна, която обаче оказва голяма разлика. През цялото време сме насреща, за да насочваме Вас или Вашия технически сътрудник в процеса на работа.

Ето как работи CtrlPrint

Главният документ се разделя на няколко по-малки части, запазва се в облачната платформа и се поставя в папката на проект. Разделянето е необходимо, за да се разпредели отговорността за различните части, както и за да могат повече потребители да работят едновременно по тях, без да е необходимо да се изчакват.

Adobe InDesign и InCopy
Документите се разделят и качват чрез Adobe InDesign. Потребителите, работещи по текста и цифрите, използват текстовия редактор Adobe InCopy. С InCopy документът функционира като образец, така че няма никакъв риск оформлението да се размести или премахне.

Права за достъп
В облачната платформа всеки участник в проекта, който ще редактира документа или ще оставя коментари в него, има потребителско име и му се предоставят права за достъп до папката на проекта и до една или повече части от документа. Правата за достъп се определят ръчно, никой не получава автоматично достъп до чувствителна информация.

Лесно обработване на версиите
Редактираният в момента документ се заключва, което означава, че никой друг не може да работи по него по същото време. Така става лесно и да се проследят разликите между различните версии на документа. Има достъп до по-старите версии на заключения документ, но след изтегляне те не могат да се съхранят отново в платформата. Така се гарантира, че няма да бъдат внесени промени в по-ранна версия.

Винаги има достъп до pdf файловете
За всяка записана обратно на платформата версия се създава нов документ и нов pdf файл, които се съхраняват заедно. Документи и pdf- файлове се създават от компютъра на всеки потребител и се криптират, преди да бъдат записани в облачната платформа.

Водещи за отрасъла инструменти
Adobe InDesign и InCopy се използват за създаване на PDF файлове и печатни материали с креативен дизайн. InCopy е мощен, но лесен за използване инструмент за текстообработка. Включва всички функции на останалите видове инструменти, като например търсене/заместване и проверка на правописа. За графичните дизайнери работата CtrlPrint е същата като с InDesign, но само с тази разлика, че документът се разделя на няколко части и че се качва в облачната платформа.

Управление на коментари
С решението на CtrlPrint, предназначено за коментари, различните потребители лесно могат да комуникират помежду си относно необходимите промени. Коментарите могат да се четат и в InDesign, и в InCopy, и лесно могат да се управляват оттам.

Имате ли други въпроси?

Не се колебайте да се свържете с нас.