Fleksibilitet, sikkerhet og transparens

CtrlPrints primære mål har alltid vært å gjøre produksjonen av formgitte årsrapporter enklere og mer effektiv. Helt fra starten har vi arbeidet for å øke fleksibiliteten, sikkerheten og transparensen i årsrapportprosjekter. Sammen med våre kunder har vi utviklet funksjoner for å løse de utfordringene som oppstår i komplekse Adobe InDesign/InCopy-prosjekter med mange ulike deltakere og interessenter.

 

Hvorfor skal vi benytte CtrlPrint?

CtrlPrint hjelper dere med å spare tid og få bedre kontroll over deres prosjekter. Takket være at dere selv kan endre i tekst og tabeller uten å måtte ha noen formgiverkunnskaper, slipper dere de tidkrevende ”korrekturrundene”. Dere redigerer ved hjelp av det stabile verktøyet Adobe InCopy, som minner mye om Word, men dere arbeider i stedet i et formgitt dokument.

Hva koster det?

Man kjøper tilgang til CtrlPrint per rapport. Vår prismodell bygger på hvor stor rapporten er og hvor mange interne brukere som kommer til å redigere i dokumentene. Vi tar ingen oppstartsavgift og vi har ingen skjulte avgifter. Kontakt oss for å få et tilbud.

Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt en av våre kundeansvarlige, så oppretter vi en bedriftskonto til dere. Dere finner vår kontaktinformasjon her.

Dere utpeker en intern administrator som blir vår hovedkontakt. Dere gir også beskjed om hvilket byrå eller hvilken formgiver dere kommer til å samarbeide med.

Installer Adobe InCopy og CtrlPrint Transfer Manager for alle brukere som skal kunne redigere.

Deretter avtaler vi en kort oppstartsutdanning for alle som skal bruke CtrlPrint.

Deres byrå/formgiver forbereder dokumentene og bestemmer sammen med dere når dokumentene skal bli tilgjengelige i CtrlPrint.

Når dokumentene ligger på CtrlPrint og dere har fått rettigheter til dem, kan dere selv gå inn og gjøre deres endringer.

Deres dokumenter er i gode hender

Våre kunder overlater noen av sine viktigste dokumenter til oss. Derfor er informasjonssikkerhet noe vi prioriterer veldig høyt og det gjennomsyrer alt vi gjør.