Kunnskapsbank

PwC-seminar og lenking til Excel

PwC-seminar og lenking til Excel

Den 21. november deltok vi på det seneste seminaret i PwCs serie om ESEF (i Stockholm). De inviterte oss til å demonstrere vår løsning for å opprette ESEF-dokumenter fra en årsrapport designet med Adobe InDesign. Under demoen av vår ESEF-løsning fikk vi også mange...

Om ESEF og CtrlPrints løsning

Om ESEF og CtrlPrints løsning

Hva er ESEF? ESEF er en forkortelse for European Single Electronic Format og det er en XHTML-versjon av årsrapporten som erstatter den PDF-versjonen som i dag leveres inn til den nasjonale databasen som lagrer alle lovpålagte opplysninger om et notert selskap (også...