Nyheter

ESEF-test med CtrlPrint

ESEF-test med CtrlPrint

Tidligere denne høsten inviterte vi våre svenske kunder til å delta i en test av vår ESEF-løsning (brukes til å produsere årsrapporter i XHTML med XBRL-tagger). For å styrke IFRS-kompetansen hentet vi inn PwC i Stockholm for å gi kundene grunnleggende kunnskap om...

Om ESEF og CtrlPrints løsning

Om ESEF og CtrlPrints løsning

Hva er ESEF? ESEF er en forkortelse for European Single Electronic Format og det er en XHTML-versjon av årsrapporten som erstatter den PDF-versjonen som i dag leveres inn til den nasjonale databasen som lagrer alle lovpålagte opplysninger om et notert selskap (også...