Deres dokumenter er i gode hender

Våre kunder overlater noen av sine viktigste dokumenter til oss. Derfor er informasjonssikkerhet noe som gjennomsyrer alt vi gjør og som står øverst på vår agenda.

Arbeidsmåte for informasjonssikkerhet

CtrlPrint har vært ISO-sertifisert siden 2016 innenfor 27001:2013 Information Security Management. Sertifiseringen omfatter våre systemer, prosesser og vårt personale. Sikkerhetsarbeidet revideres årlig av eksterne revisorer.

Vi gjennomfører også regelmessige sikkerhetsrevisjoner av kode og infrastruktur, inklusive penetrasjonstester utført av en tredjepart.

I tillegg til ISO 27001:2013 følger vi Cloud Security Alliances (CSA) anbefaling og Security, Trust & Assurance Registry (STAR). Vi har også fullført ”Consensus Assessment Initiative” (CAI) Questionnaire.

Tilgjengelighet

CtrlPrints plattform driftes på flere geografisk spredde datasentre for å skape redundans. Alle systemer og all infrastruktur monitoreres konstant av både CtrlPrint og vår datasenterleverandør. Tester av ”Disaster recovery” og ”Business continuity” gjøres regelmessig ifølge vårt ISMS (Information Security Management System).

Mer informasjon om vårt sikkerhetsarbeid

Vi er glade for å kunne dele åpne dokumenter som beskriver vårt sikkerhetsarbeid. Dette inkluderer hvitbøker, ISO-sertifikater, CSA-skjemaer og sikkerhetsarkitektur. Kontakt en account manager for mer informasjon.

Deres dokumenter er i gode hender

Våre kunder overlater noen av sine viktigste dokumenter til oss. Derfor er informasjonssikkerhet noe vi prioriterer veldig høyt og det gjennomsyrer alt vi gjør.