Våre løsninger

Å lage finansielle rapporter som kommuniserer, krever stor kompetanse og mye tid. Med utgangspunkt i InDesign bygger vi løsninger som kobler sammen alle kompetanser og lar dem samarbeide med stor frihet, kontroll og sikkerhet.

Sikker håndtering av data – uten VPN

All kommunikasjon til og fra skyplattformen er kryptert og dokumentene fortsetter å være krypterte når de lagres. Det er ikke nødvendig å bruke en VPN. Mer informasjon om vårt sikkerhetsarbeid finner du i avsnittet Sikkerhet.

Rediger offline – uansett hvor du befinner deg

Med CtrlPrint trenger du ingen oppkobling for å kunne redigere. Nettverk behøves bare ved inn- og utsjekking av dokumenter. Når et dokument er åpnet i Adobe InDesign eller InCopy, kan du arbeide i det uten forstyrrelser, f.eks. når du er på reise.

Totrinnsverifisering for økt sikkerhet

Et ekstra lag sikkerhet for tilgang til dokumenter. Med totrinnsverifisering kreves både innloggingsopplysninger og tilgang til en autentisert smartphone. Vår totrinnsverifisering er app-basert, noe som er det sikreste alternativet.

Informasjonsintegritet

Versjonshåndtering i verdensklasse

Enkel og stabil inn- og utsjekking av dokumenter. Tydelig informasjon om hvilken bruker som har et dokument utsjekket og hvor lenge han eller hun har hatt det. Versjonshåndteringen gjøres på dokumentnivå, ikke bare på tekstnivå.

Spor dine og andres endringer

Endringer i tekst og tall spores og merkes med bruker, dato og tid. Endringene vises i både masterdokument og PDF.

Endringer mellom versjoner

Det er mulig å sette ulike tidsintervaller for visning av endringer for ulike granskere, f.eks. styre, revisorer og ledergruppe. Da trenger de bare å se endringer som er nye for akkurat dem.

Ulike dokumentformater

PDF-er for alle behov

Tilgjengelige for nedlasting direkte fra CtrlPrint. Hele dokumentet eller spesifikke avsnitt. Det er enkelt å legge til ulike PDF-er, f.eks. med sporede endringer, oppslag, dato- og tidsmerking med mer.

ESEF – European Single Electronic Format

CtrlPrint ESEF (XHTML med iXBRL) for InDesign brukes for å oppfylle EUs nye krav om årsrapporter for deg med verdipapir noterte i EU. Vår løsning leverer en komplett ESEF-rapport med både virksomhetsbeskrivende deler og de finansielle rapportene. Kommer til å være tilgjengelig for bruk i andre kvartal 2020. Mer informasjon finnes under ESEF.

Formatert tekst – RTF

Eksporter formaterte tekster i leserekkefølge fra InDesign-dokumentet. Filen kan åpnes i f.eks. Microsoft Word. For både InCopy og InDesign.

Automatiser flyten

Lenking av Microsoft Excel og Word til InDesign finnes som standard i applikasjonen og fungerer på lignende måte som i Office (ingen spesifikk CtrlPrint-funksjon). Vi svarer gjerne på spørsmål om hvordan det går til. Bare lenking via InDesign (ikke InCopy).

Håndtering av kommentarer

CtrlPrint Review (betaversjon)

Unngå løse lapper, e-post, sms og notater med kommentarer og endringer. Med CtrlPrint Review kan flere gi kommentarer på innhold eller formgivning uten installasjon. CtrlPrint hjelper til med å holde orden på alt. Kommentarene vises i både Adobe InDesign og InCopy.

Prøve CtrlPrint

For at dere skal få en mulighet til å oppleve hvor mye bedre deres prosess faktisk blir med CtrlPrint, tilbyr vi en kostnadsfri test med et mindre dokument, f.eks. en delårsrapport.
Kontakt en av våre kundeansvarlige hvis du vil vite mer.

Slik fungerer CtrlPrint

Se filmen for en kort innføring i hvordan du bruker CtrlPrint.