Seminarium – Vägen till ESEF

Seminarium – Vägen till ESEF

År 2020 kommer företag med någon form av värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU att behöva lämna in sin årsredovisning digitalt till myndigheterna.