ESEF i Göteborg

ESEF i Göteborg

Den 18 juni besökte vi kommunikationsbyrån Solberg för att berätta om ESEF och CtrlPrint iXBRL Tagger.

ESEF i Göteborg

Prova den nya designen

Den nya versionen är helt ombyggd, och vi arbetar med att förenkla arbetsflödena. Du kan när som helst växla mellan versionerna, och ändringar du utför i den ena versionen är tillgängliga i den andra och vice versa.