ESEF-webinar hos Narva

ESEF-webinar hos Narva

Den 16 april deltog Karl Magnus Westerberg (Head of Sales CtrlPrint Nordics) på kommunikationsbyrån Narvas webinar om ESEF och XBRL. Webinaret spelades in kan ses här.