Flexibilitet, säkerhet och transparens

CtrlPrints främsta syfte har alltid varit att göra produktionen av formgivna årsredovisningar smidigare och effektivare. Ända sedan starten har vi arbetat för att att öka flexibiliteten, säkerheten och transparensen i årsredovisningprojekt. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat funktioner för att lösa de utmaningar som uppkommer i komplexa Adobe InDesign/InCopy-projekt med många olika deltagare och intressenter.

Varför ska vi använda CtrlPrint?

CtrlPrint hjälper er att spara tid och få bättre kontroll över era projekt. Tack vare att ni själva kan ändra i text och tabeller utan att behöva ha några formgivarkunskaper slipper ni de tidskrävande “korrsvängarna”. Ni redigerar med hjälp av det stabila verktyget Adobe InCopy, som påminner mycket om Word, men ni arbetar istället i ett formgivet dokument.

Vad kostar det?

Man köper tillgång till CtrlPrint per rapport. Vår prismodell bygger på hur stor rapporten är och hur många interna användare som kommer att redigera i dokumenten. Vi tar ingen uppstartsavgift och vi tillämpar inga dolda avgifter. Kontakta oss för att få en offert.

Hur kommer vi igång?

Kontakta någon av våra kundansvariga så skapar vi ett företagskonto till er. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Ni utser en intern administratör som blir vår huvudkontakt. Ni meddelar också vilken byrå/formgivare ni kommer att samarbeta med.

Därefter bokar vi i en kort uppstartsutbildning för alla som ska använda CtrlPrint.

Installera Adobe InCopy och CtrlPrint Transfer Manager för alla användare som ska kunna redigera.

Er byrå/formgivare förbereder dokumenten och bestämmer tillsammans med er när dokumenten ska bli tillgängliga i CtrlPrint.

När dokumenten ligger på CtrlPrint och ni har fått rättigheter till dem kan ni själva gå in och göra era ändringar.

Era dokument är i goda händer

Våra kunder anförtror oss med några av sina viktigaste dokument. Därför är informationssäkerhet något vi prioriterar mycket högt och genomsyrar allt vi gör.