Här kommer några tips på hur du kan tänka kring budget och planering för er första årsredovisning i ESEF-formatet. Om du vill ställa fler frågor hittar du kontaktuppgifter längst ner.

Vad är det för storleksordning på kostnaden för ESEF?

Listan gäller för den första årsredovisningen i ESEF-formatet. I vår lösning sparas ert arbete och kan återanvändas kommande år, därmed är en stor del av nedanstående engångskostnader.

 1. Kostnad för CtrlPrints lösning
  För befintliga kunder kostar ESEF-lösningen 75 000 kr ex moms per år. Då ingår fri tillgång till svenskspråkig support och utbildning i verktyget. Inga andra kostnader tillkommer. Vi erbjuder ingen redovisningsmässig rådgivning.
 2. Kostnad för implementation
  Vår lösning för ESEF kräver ingen implementation. Den är en så kallad “bolt-on”- eller “plug and play”-lösning. ESEF-funktionaliteten är en tilläggsmodul till CtrlPrints ordinarie samarbetslösning för framtagning av formgiven finansiell kommunikation.
 3. Utbildning/konsultstöd inom XBRL och ESEF-regelverket
  Beroende på vilka interna resurser ni har till förfogande kan det vara bra att budgetera för en introduktion till XBRL och ESEF-regelverket från en redovisningsexpert. För att genomföra mappningen och taggningen är erfarenheten från vårt test under november/december 2019 att de flesta bolagen kom långt på egen hand, men att en introduktion kan vara värdefull initialt.
 4. Intern arbetstid
  Under vårt test hösten 2019 var det flera av de 30 deltagande företagen som gav uttryck för att de kom väldigt långt med mappning och taggning på två till tre dagars arbete. Från respektive företag deltog i de flesta fall två personer med god kunskap om företagets redovisning och IFRS. ESEF handlar om att applicera totalt cirka 100-150 taggar på koncernens räkenskaper. En del av dessa är verksamhetsspecifika taggar, så kallade extensions, som behöver skapas där redovisningen skiljer sig från IFRS standarduppställningar. Andelen extensions varierar och ligger mellan 10-50 procent av taggarna beroende på bland annat bransch.
 5. Kostnad för revision
  I och med att Lagen om Värdepappersmarknaden (16 kap. paragraf 4a) från och med 1 januari 2020 fastställer att “en emittent ska upprätta års- och koncernredovisningen i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering” så kommer med stor sannolikhet också revisorerna behöva granska taggningen. Det är dock i skrivande stund oklart hur detta kommer att gå till.

Hur kommer IT att bli inblandade?

För att använda CtrlPrints samarbetstjänst och/eller ESEF-lösning behövs ingen implementation utan endast några enkla installationer. För företag som enbart ska arbeta med ESEF krävs bara installation av CtrlPrint Transfer Manager, som hanterar installation av vårt taggningsverktyg, samt upp- och nedladdning av de olika versionerna av ESEF-rapporten och mappningen.

När kommer CtrlPrints lösning finnas tillgänglig?

Vi kommer att lansera vår lösning under andra halvan av april 2020. Det finns i dagsläget en testversion som går att prova ifall önskemål finns.

Fler frågor?

Skicka ett mail till sales@ctrlprint.net eller ring 08-743 72 80 så svarar vi omgående.