År 2020 kommer företag med någon form av värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU att behöva lämna in sin årsredovisning digitalt till myndigheterna.

Digital inlämning betyder att årsredovisningen ska lämnas in enligt standarden ESEF (European Single Electronic Format). Tekniskt uttryckt betyder det inlämning i formatet XHTML, inklusive XBRL-taggning av räkenskaperna för de företag som koncernredovisar enligt IFRS. De nya reglerna gäller från räkenskapsåret som inleds den 1 januari 2020 eller senare, med andra ord årsredovisningar som publiceras under Q1 2021 eller därefter.

Okej, men vad betyder allt det här egentligen? Och hur kommer det att påverka arbetet med årsredovisningen?

För att bringa klarhet i detta och även presentera vår lösning för ESEF bjöd vi på CtrlPrint in till en eftermiddag där vi tillsammans med expertis från området försökte ge svar på det mesta om och kring ESEF.

Seminariet hölls den 22 maj 2019 på Stockholm Waterfront.

För att se presentationerna från seminariet och även en presentation av CtrlPrints lösning kan du titta vidare här:

1. Introduktion till ESEF och XBRL

 

2. Vad är XBRL och vad används det till?

 

3. ESEF i Sverige – hur kommer det att fungera?

 

4. Vad är det som behöver göras?

 

5. Presentation av CtrlPrint ESEF Tagger

 

6. Hur kommer ESEF och XBRL påverka användningen av rapporterna?