Rapporten Siffror & Ord Nr 2 är baserad på undersökningen ”En hållbarhetsredovisning blir till” som genomfördes under sommaren 2018. Idén med undersökningen var att samla in och sammanställa kunskap om hållbarhetsredovisningsproduktion och dela den med dig och andra som är ansvariga för att ta fram formgivna hållbarhetsredovisningar åt företag och andra organisationer.

Hållbarhetsarbete och dess rapportering har de senaste åren hamnat i fokus på ett helt nytt sätt. Även om det är något som många verksamheter har ägnat sig åt under lång tid har området hamnat mycket högt upp på agendan hos många aktörer på olika marknader, men också hos reglerande myndigheter och allmänheten. Delar av ämnesområdet hållbarhetsrapportering är fortfarande under utveckling och förväntningar på, användningen av och innehållet i dem kommer med stor sannolikhet att förändras drastiskt de närmaste åren.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning här.

PS. Missa inte vår första rapport Siffror & Ord Nr 1, som baseras på en undersökning vi gjorde 2016 som vi kallade “En årsredovisning blir till”. Den finns tillgänglig för nedladdning här.