Uppskjutning av ESEF

Igår den 21 januari 2021 publicerade Finansdepartementet en lagrådsremiss angående uppskjutningen av ESEF-formatet.

Vår snabba tolkning av remissen är att uppskjutningen kommer att gälla för alla emittenter från och med den 1 januari 2021 oavsett när årsredovisningen publiceras. Ni behöver självklart stämma av detta med era revisorer.

Lär mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/01/uppskjuten-tillampning-av-kravet-att-uppratta-redovisning-i-esef-format/

Och här: https://finansinspektionen.se/sv/marknad/emittenter/regelbunden-finansiell-information/enhetligt-elektroniskt-rapporteringsformat-esef/

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss. Ni hittar våra kontaktuppgifter här. ​