Era dokument är i
goda händer

Våra kunder anförtror oss med några av sina viktigaste dokument. Därför är informations­säkerhet något som genomsyrar allt vi gör och som står högst upp på vår agenda.

Arbetssätt för informationssäkerhet

CtrlPrint är sedan 2016 ISO-certifierat inom 27001:2013 Information Security Management. Certifieringen omfattar våra system, processer och personal. Säkerhetsarbetet revideras årligen av externa revisorer.

Vi genomför också regelbundna säkerhetsrevisioner av kod och infrastruktur, inklusive penetrationstester av tredje part.

Förutom ISO 27001:2013 följer vi Cloud Security Alliance’s (CSA) rekommendation och Security, Trust & Assurance Registry (STAR). Vi har även fullföljt ‘Consensus Assessment Initiative’ (CAI) Questionnaire.

Tillgänglighet

CtrlPrints plattform driftas på flera geografiskt utspridda datacenter för att skapa redundans. Alla system och all infrastruktur monitoreras konstant av både CtrlPrint och vår datacenter-leverantör. Tester av ‘Disaster recovery’ och ‘Business continuity’ görs regelbundet enligt vårt ISMS (Information Security Management System).

Mer information om vårt säkerhetsarbete

Vi delar gärna med oss av de öppna dokument som beskriver vårt säkerhetsarbetet. Det är bland annat White paper, ISO-certifikat, CSA-formulär, säkerhetsarkitektur. Kontakta en kundansvarig så hjälper vi till.

Era dokument är i goda händer

Våra kunder anförtror oss med några av sina viktigaste dokument. Därför är informationssäkerhet något vi prioriterar mycket högt och genomsyrar allt vi gör.