Våra lösningar

Att ta fram finansiella rapporter som kommunicerar kräver många kompetenser och mycket tid. Med utgångspunkt i InDesign bygger vi lösningar som kopplar samman alla kompetenser och låter dem samarbeta med mycket frihet, kontroll och säkerhet.

Säker hantering av data – utan VPN.

All kommunikation till och från molnplattformen är krypterad och dokumenten fortsätter vara krypterade när de lagras. Ingen användning av VPN behövs. Mer information om vårt säkerhetsarbete hittar du under avsnittet Säkerhet.

Redigera offline – var du än befinner dig.

Med CtrlPrint behöver du ingen uppkoppling för att kunna redigera. Nätverk behövs endast vid in- och utcheckning av dokument. När dokumentet är öppet i Adobe InDesign eller InCopy går det att arbeta utan störningar på till exempel resande fot.

Tvåstegsverifiering för ökad säkerhet.

Ett extra lager säkerhet för åtkomst av dokument. Med tvåstegsverifiering krävs både inloggningsuppgifter och tillgång till autentiserad smartphone. Vår tvåstegsverifiering är app-baserad, vilket är det säkraste alternativet.

Informationsintegritet

Versionshantering i världsklass

Enkel och stabil in- och utcheckning av dokument. Tydlig information om vilken användare som har ett dokument utcheckat och hur länge den har haft det. Versionshanteringen görs på dokumentnivå, inte bara på textnivå.

Spåra dina och andras ändringar

Ändringar i text och siffror spåras och märks upp med användare, datum och tid. Ändringarna visas både i master-dokument och i pdf.

Ändringar mellan versioner

Det går att sätta olika tidsintervall för visning av ändringar för olika granskare, till exempel styrelse, revisorer och ledningsgrupp. Då behöver de bara se ändringar som är nya för just dem.

Olika dokumentformat

Pdf:er för alla behov

Tillgängliga för nedladdning direkt från CtrlPrint. Hela dokumentet eller specifika avsnitt. Det är enkelt att lägga till olika pdf:er, till exempel med spårade ändringar, uppslag, datum- och tidsmärkning med flera.

ESEF – European Single Electronic Format

CtrlPrint ESEF (XHTML med iXBRL) för InDesign används för att uppfylla EU:s nya krav  på årsredovisningar för dig med värdepapper noterade inom EU. Vår lösning levererar en komplett ESEF-rapport med både verksamhetsbeskrivande delar och de finansiella rapporterna. Kommer att vara tillgänglig för användning andra kvartalet 2020. Mer information finns här.

Formaterad text – RTF

Exportera formaterade texter i läsordning ur InDesign-dokumentet. Filen kan öppnas av till exempel Microsoft Word. För både InCopy och InDesign.

Automatisera flödet

Länkning av Microsoft Excel och Word till InDesign finns som standard i applikationen och fungerar på liknande sätt som i Office (ingen specifik CtrlPrint-funktion). Vi svarar gärna på frågor om hur det går till. Endast länkning via InDesign (inte InCopy).

Hantering av kommentarer

CtrlPrint Review (betaversion)

Slipp lösa lappar, e-post, sms och anteckningar med kommentarer och ändringar. Med CtrlPrint Review kan flera lämna kommentar på innehåll eller formgivning utan installation. CtrlPrint hjälper till att hålla ordning på allt. Kommentarerna visas i både Adobe InDesign och InCopy.

Prova CtrlPrint

Har du en kund som du tror att CtrlPrint skulle passa för? För att ni ska få en chans att uppleva hur mycket bättre er process faktiskt blir med CtrlPrint erbjuder vi ett kostnadsfritt test med ett mindre dokument, till exempel en delårsrapport.
Kontakta någon av våra kundansvariga om du vill veta mer.

Så funkar CtrlPrint

Se filmen för en kort introduktion till hur du
använder CtrlPrint