Företagsrapportering

Förenklar årsredovisningsarbetet

Att skapa en årsredovisning kan vara en komplex process som kräver samordning och samarbete mellan flera team. Vår plattform bygger på Adobe InDesign och kopplar samman alla deltagare så att våra kunder kan samarbeta med stor frihet, kontroll och säkerhet.

Låt oss hitta vad du behöver

Vad är du intresserad av?

Använd genvägarna nedan för att lära dig mer om årsredovisning och CtrlPrint.

Nyckelfunktioner

Förmåga att arbeta tillsammans och behålla kontrollen

CtrlPrints plattform gör det enkelt att samarbeta med både interna och externa parter, oavsett var de befinner sig i världen. Det blir också mycket tydligt vem som gör vad och vad som har gjorts. CtrlPrint gör det helt enkelt lättare för alla att fokusera på det de gör bäst i företagsrapporteringsprocessen.

Nyckelfunktioner

Möjligheten att se vem som har ändrat vad och när i den designade PDF:en

Något som är mycket användbart när du till exempel arbetar i olika språkversioner eller kommunicerar med revisorerna. Uppmärkningen påverkar inte heller designen.

Nyckelfunktioner

Kom igång snabbt och få hjälp när du behöver det

Vi hjälper dig under installationen och ger dig utbildning i hur du använder plattformen. Dessutom finns vår mycket kunniga support på plats för att erbjuda snabb hjälp vid behov.

CtrlPrint har förändrat vårt sätt att arbeta till det bättre, frigjort resurser för mer värdeskapande aktiviteter och gett Group Finance och CoSec-teamen mycket mer kontroll över redigeringen av dokumentet."

Raymond Grey, Group Head of External Reporting, Computacenter PLC

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?