FÖRBLI RELEVANT OCH SKYDDA DIN KREATIVITET

CtrlPrint för specialister på finansiell rapportering och kommunikation

Oavsett om du arbetar med globala, små eller nystartade företag eller välgörenhetsorganisationer, kommer CtrlPrint att underlätta samarbetet med dina kunder. Då kan du fokusera på det du gör bäst – att bygga och kommunicera deras varumärke, fortfarande i InDesign.

Kommunikation & Design

Hur kan CtrlPrint underlätta rapporteringsprocessen för dig och dina kunder?

Läs mer om vår plattform och de verktyg du kan använda!

Fördelar

Framtidssäkra ditt värdeskapande och din roll i processen

CtrlPrint ger kunden kontroll över sin data, innehåll och sin granskningsprocess, så att du kan fokusera på det verkliga mervärdet – att leverera strategisk och kreativ kommunikation. Kunden kommer att få önskad leverans – och du kommer att ha roligare när du levererar det!

Fördelar

Bryt ner silos – samarbeta

Arbeta i en plattform som underlättar samarbetet mellan dig och din kund. Genom att använda CtrlPrint kommer du att kunna utveckla och etablera ett gemensamt och effektiviserat arbetsflöde för hela teamet.

Fördelar

Behåll kontrollen

Få överblick och kontroll över projektets utveckling med hjälp av CtrlPrints behörighets- och versionshantering. Du kan säkerställa att rätt personer arbetar i rätt dokument.

Fördelar

Omvandla din granskningsprocess

Inga fler lösa anteckningar, e-postmeddelanden eller post-its med kommentarer och ändringar. CtrlPrint Review låter flera personer kommentera innehåll eller design direkt i plattformen – allt på ett organiserat sätt.

Den användarvänliga designen har gjort samarbetet med vår designbyrå, för att redigera innehållet i vår årsredovisning, smidigare och mycket mer effektivt."

Francesca Harris, kommunikationschef, Assura plc

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?