StartCSRD

CSRD

Direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) reglerar hur företag ska informera sina intressenter om sitt hållbarhetsarbete, inklusive miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

CSRDCtrlPrint XBRL Tagger

Det nya ramverket kommer att ersätta det befintliga direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) och målet är att öka företagens öppenhet och redovisningsplikt när det gäller deras hållbarhetsarbete.

Tidsplan för den nya taxonomin

Företag som omfattas av CSRD kommer att behöva rapportera i enlighet med de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering (ESRS). Standarderna har utarbetats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) och förväntas antas av Europeiska kommissionen senast den 30 juni 2023.

De första företagen kommer att behöva tillämpa de nya reglerna för första gången under räkenskapsåret 2024, för rapporter som publiceras 2025.

CSRD & CtrlPrint

CSRD kommer att inkluderas i CtrlPrint XBRL Tagger när taxonomin är fastställd. Funktionaliteten att kunna rapportera enligt två olika standarder i samma rapport är väl beprövad då vi redan har flera kunder som använder sig av denna möjlighet.

Läs mer om CtrlPrint XBRL Tagger

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?