StartDanska GAAP

Danska GAAP

Vissa av våra kunder är tvungna att använda en lokal taxonomi utöver ESEF-taxonomin. Danska företag använder till exempel både ESEF och DK-GAAP. CtrlPrint XBRL Tagger gör det möjligt att tagga i enlighet med dessa två taxonomier.

DK-GAAPCtrlPrint XBRL Tagger

DK GAAP står för dansk god redovisningssed (Generally Accepted Accounting Principles. Danska DK GAAP bygger på International Financial Reporting Standards (IFRS) men tar även hänsyn till lokala bestämmelser, seder och bruk.

IFRS DK XBRL-taxonomin återspeglar informationskraven för obligatoriska inlämningar från registrerade enheter till Erhvervsstyrelsen, den danska näringslivsmyndigheten, samt till andra samarbetsorgan, institutioner och myndigheter i Danmark.

När våra danska kunderna arbetar med XBRL-rapporten väljer de en primär taxonomi och en eller flera tilläggstaxonomier.

Läs mer om CtrlPrint XBRL Tagger

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?