StartArtikelbankCtrlPrint bidrog med sin expertis till Alisa Banks ESEF-rapport

CtrlPrint bidrog med sin expertis till Alisa Banks ESEF-rapport

Läs om hur CtrlPrint hjälpte Alisa Bank med deras ESEF-rapport, från taggning till granskning och validering.

ESEFCaseKundcase

CtrlPrint och Alisa Bank i samarbete för att leverera den bästa ESEF-rapporten

European Single Electronic Format (ESEF) är det elektroniska rapporteringsformat som emittenter på reglerade marknader i EU måste använda för sina årsredovisningar. Syftet är att underlätta tillgänglighet, analys och jämförbarhet mellan noterade bolag i Europa. Eftersom Alisa Bank är noterad på huvudlistan på Nasdaq Helsinki är det obligatoriskt för bolaget att publicera en årsredovisning i ESEF-format.

Utmaningen

Alisa Bank ville vara säkra att årsredovisningen inte bara skulle uppfylla alla ESEF-rapporteringskrav, utan också vara tilltalande rent designmässigt, samt vara lättillgänglig för investerare och andra intressenter, allt i ett digitalt format. Banken efterfrågade en partner som kunde tillhandahålla såväl en teknisk lösning som expertis inom ESEF-rapportering.

Lösningen

Alisa Bank valde CtrlPrint som sin partner för att klara utmaningen då CtrlPrint erbjöd en heltäckande lösning för att producera årsredovisningen, inklusive expertis inom ESEF-rapportering.

Samarbetet gjorde det möjligt för banken att effektivt omvandla sin rapport till ett ESEF-kompatibelt format. Med den integrerade tjänsten CtrlPrint XBRL-Tagger kan du som emittent tagga, granska och validera din rapport, utan att lämna den ISO-certifierade plattformen. Utöver detta så rådgav CtrlPrint Alisa Bank i utarbetandet av årsredovisningen utifrån ett ESEF-rapporteringsperspektiv.

"Tack vare CtrlPrints lösning och expertis lyckades vi publicera vår årsredovisning i ESEF-format utan några problem, samtidigt som rapporten uppfyllde alla lagkrav. Samarbetet med CtrlPrint var smidigt och enkelt", säger Kukka Lehtimäki, CFO på Alisa Bank.

"Det är viktigt för företag att kontrollera och förstå sin egen ESEF-rapport, trots allt är XHTML-rapporten det legala formatet för finansiella rapporter. Alisa Bank lärde sig snabbt att tagga, vilket också gav dem en utökad förståelse för sin egen rapport. Vi ser fram emot att fortsätta jobba med Alisa Bank", säger Sanna Laakso, affärsutvecklare på CtrlPrint.

Ladda ner rapporten

Alisa Bank

Alisa Bank är en finländsk digitalbank som hjälper både privat- och företagskunder att hantera sin vardagsekonomi på ett enkelt sätt. Historien om Alisa Bank började när Fellow Finance, den ledande crowdfunding- och peer-to-peer-lånetjänsten i Norden, fusionerades med bolaget och fortsatte Evli Banks bankverksamhet 2022. Alisa Banks aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors huvudlista.

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?