StartArtikelbankESEF Highlights – Framtiden med ESAP
februari 12, 2024

ESEF Highlights – Framtiden med ESAP

Utöver nuvarande rapporteringskanaler kommer du inom en snar framtid att behöva skicka in dina rapporter direkt till ESAP (European Single Access Point), enligt förslag från Europeiska kommissionen. Du har fortfarande möjlighet att skicka in din feedback och åsikt till ESMA. Tidsfristen löper ut den 8 mars 2024.

Rahime Celepli

Rahime Celepli

ESEFFöretagsrapporteringCtrlPrint Highlights

Senaste nytt kring ESAP

Den 25 november 2021 offentliggjorde Europeiska kommissionen sitt förslag om att inrätta European Single Access Point (ESAP), som nu är planerad att tas i drift i juli 2026, och offentliggöra information från juli 2027. De uppgifter som lämnas av emittenter inom Europeiska unionen kommer att vara direkt tillgängliga på ESAP-plattformen.

En central plattform kommer att underlätta analysen av data

I dagsläget finns det ingen liknande plattform tillgänglig på marknaden, vilket gör detta till ett betydande genombrott. När plattformen väl har etablerats förväntas den hjälpa investerare, analytiker och andra dataanvändare i deras investeringsbeslut och kapitalallokering. ESAP syftar till att centralisera och förenkla tillgången till finansiell information, kapitalmarknad- och hållbarhetsinformation för börsnoterade bolag inom EU utan att införa nya rapporteringskrav. I stället konsolideras befintliga data som redan har lämnats in till OAM (Officially Appointed Mechanism), inklusive delar av direktivet NFRD (Non-financial Reporting Directive), vilket stärker transparensen och tillgången till data.

Skicka in din feedback

Samtidigt, har ESA (European Supervisory Authorities), som består av EBA (European Banking Authority), EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) och ESMA (European Securities and Market Authority), inlett ett samråd om förslaget till ITS (Implementing Technical Standards) som beskriver insamlingsorganens ansvar och funktionerna i ESAP. Detta kommer att ge respondenterna en möjlighet att dela med sig av sina synpunkter på utkastet till ITS.

Intressenter uppmanas nu att skicka in sin feedback senast den 8 mars 2024. Följ länken nedan för att skicka in dina synpunkter.

Skicka in din feedback

Vill du ha liknande information och uppdateringar direkt i din inkorg?

Anmäl dig till CtrlPrint Highlights genom att klicka här.

Glöm inte att dela informationen med dina kollegor och andra du tror kommer att ha nytta utav informationen.

Tack för att du läst CtrlPrint ESEF Highlights!

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?