StartArtikelbankESEF Highlights – Uppdaterade RTS för ESEF 2024-taxonomin publicerade av ESMA

ESEF Highlights – Uppdaterade RTS för ESEF 2024-taxonomin publicerade av ESMA

Den 28 maj 2024 publicerade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) ett utkast till ändring av Regulatory Technical Standards (RTS) för att återspegla de senaste uppdateringarna från International Financial Reporting Standards (IFRS). Ändringen gäller 2024 års uppdatering av taxonomin för European Single Electronic Format (ESEF).

ESEFCtrlPrint Highlights

ESMAs uppdatering av ESEF-taxonomin 2024

ESMA har beslutat att inte genomföra en öppen konsultering då denna uppdatering endast innehåller tekniska ändringar. ESMA har lämnat slutrapporten till Europeiska kommissionen (EC), som kommer att ha tre månader på sig att besluta om de tekniska standarderna ska godkännas.

Denna ändring är obligatorisk för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2025 eller senare, med möjlighet till tidigare tillämpning. För årsredovisningar som inkluderar räkenskaper som börjar den 1 januari 2024 eller senare förväntas emittenter därför använda antingen ESEF-taxonomin 2022 eller ESEF-taxonomin 2024. Vi rekommenderar att du samordnar med dina revisorer i god tid för att vara väl förberedd.

Vilka är uppdateringarna i den här versionen av taxonomin

Rapportutkastet innehåller uppdateringar från IFRS Accounting Taxonomy från både 2023 och 2024 och ger ytterligare vägledning för taggning.

Taggningen av materiella anläggningstillgångar, inklusive tillgångar med nyttjanderätt (leasing), har uppdaterats för att förbättra noggrannheten.

XBRL International har specificerat en förbättrad standard för beräkningar med syfte att förenkla hanteringen av dublicerade värden och avrundade värden. Den nya taxonomin ESEF 2024 kommer att använda denna nya standard Calculations 1.1. Detta bör minska antalet falska positiva resultat i beräkningsmeddelanden och resultera i en renare valideringsrapport.

Det har även gjorts förtydliganden i både etiketter och typen av element i taxonomin för att klargöra deras betydelser.

Hur påverkar detta din taggade rapport?

Vi rekommenderar att du är extra uppmärksam på posterna i dina räkenskaper som rör materiella anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar eftersom du kan behöva applicera taggar på nytt, beroende på hur de exakta ändringarna i taxonomin blir. Detta kommer att bli tydligare när slutrapporten har godkänts av EU-kommissionen och den slutliga taxonomin är tillgänglig för användning.

Länk till slutrapporten som publicerats av ESMA (eng)

Fler uppdateringar kommer!

Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen och förse er med ytterligare uppdateringar och vägledning vid behov.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?