StartArtikelbankHur kommunikationsteamet blir förvaltare av affärskritisk information

Hur kommunikationsteamet blir förvaltare av affärskritisk information

I våra kontakter med kunder ser vi att informationssäkerhetsavdelningen blir alltmer involverade i det dagliga arbetet med investerarrelationer och kommunikation. Externa intressenter kräver inte bara större insyn i företagets informationssäkerhetsstrategier, utan de vill också veta hur väl kommunikationsteamet skyddar sin data, kanaler och verksamhet från cyberattacker.

Säkerhet

Informationssäkerhet & affärskritisk data

Lyssna på Azhar Zaman, Head of Delivery på CtrlPrint, och Oliver Long, Technical Director på Emperor, när de diskuterar aktuella trender inom informationssäkerhet, hur du säkra upp affärskritiska data och vad vi, tillsammans med en av våra partnerbyråer i Storbritannien, Emperor, gör för att säkra dina data.

Se avsnitten:

Vill du veta mer om CtrlPrint och säkerhet?

Kontakta oss idag

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?