StartArtikelbankTre fördelar med CtrlPrint Integrate

Tre fördelar med CtrlPrint Integrate

CtrlPrint Integrate skapar en länk mellan dina system och synkroniserar dina datakällor effektivt med dina rapporter. Behåll dataintegriteten med versionskontroll och förenkla arbetsflödet från datainsamling till slutrapport. Ta farväl av allt dubbelarbete – aktivera CtrlPrint Integrate nu för en smidig arbetsprocess.

CtrlPrint plattformCtrlPrint XBRL TaggerFöretagsrapportering

Genomför en effektiv integration mellan era befintliga system och arbetsflöden

Synkronisera och uppdatera data från dina källor till din rapport på ett smidigt sätt, slipp dubbelarbete och säkerställ precision med en effektiviserad process. Behåll dataintegriteten under hela projektets gång med versionskontroll och enkla återställningsalternativ. Upplev ett enhetligt arbetsflöde från datainsamling till den slutliga utformade rapporten utan behov av komplexa implementeringsprojekt. Förbättra ditt arbetsflöde med CtrlPrint Integrate redan idag.

Tre fördelar med att använda CtrlPrint Integrate

Fortsätt arbeta i dina befintliga system – utan att förlora någon flexibilitet

Integrate möjliggör att du enkelt kan koppla samman tabeller från din datakälla till din rapport. När du laddar upp en ny version av din datafil till CtrlPrint, uppdateras dina tabeller på ett snabbt och smidigt sätt.

Du behöver inte längre duplicera arbete för att säkerställa att data i den designade rapporten är i linje med källfilen.

CtrlPrint Integrate gör det också möjligt att på ett effektivt sätt, infoga siffror i brödtexten i din rapport, vilket säkerställer synkronisering även vid sista minuten ändringar av nyckeltal. Du kan även infoga text, definierad som namngivna områden av enskilda celler från din datakälla, direkt i InDesign eller InCopy.

Säkerställ att dataintegriteten bibehålls under hela projektets gång

Genom CtrlPrints versionskontroll kan du vara säker på att du alltid arbetar med den senaste datakällan. Som ägare av datakällan, eller som en användare med redigeringsrättigheter, kan du smidigt ladda upp en ny version av datan vilket säkerställer att uppgifterna i din rapport är korrekta. CtrlPrint Integrate ger dig också möjlighet att återskapa äldre versioner av datakällan, om det behövs.

Skapa en enhetlig arbetsprocess

Undvik behovet av stora och komplicerade implementeringsprojekt och skapa en enhetlig rapporteringsprocess – från hanteringen av data till den slutliga formgivna rapporten.

Effektivisera ditt arbetsflöde idag!

Aktivera CtrlPrint Integrate

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?