StartDrifttid

Drifttid

I CtrlPrints miljö övervakar vi användningen, nätverkstrafiken, systemets prestanda och applikationernas drifttid. Dessutom har vi säkerhetsövervakning, där systemet kontinuerligt kontrolleras för säkerhetshot, t.ex. skadlig kod, nätfiskeattacker eller misstänkt aktivitet.

Uptime är en term inom datorbranschen som anger den tid under vilken en applikation är i full drift. Den mäts ofta i percentiler, t.ex. "fem 9:or", vilket innebär ett system som är i drift 99,999 procent av tiden. Nedtid, motsatsen till upptid, är den tidsperiod då ett system inte är i drift.

Drifttiden används ofta som ett tecken på operativsystemets eller nätverkets tillförlitlighet.

CtrlPrint Application uptime

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?