StartInspelning webinar: Digital inlämning tillsammans med Bolagsverket

Inspelning webinar: Digital inlämning tillsammans med Bolagsverket

Tillsammans med Bolagsverket, bjöd vi in till ett webinar. Vi gick igenom hela processen från att ESEF-rapporten zippas till att rapporten är inlämnad på Bolagsverket. Det fanns även möjlighet att ställa era frågor.

Ovan finner du inspelningen från vårt webinar

Vänligen notera att videon är indelad i kapitel, du kan använda menyn till höger i videospelaren för att välja vilket kapitel du vill se.

Frågor & svar

Nedan finner du frågorna som ställdes under vårt live webinar. Tveka inte att kontakta din kundansvarige om du har några frågor eller vill veta mer.

Fråga: När kommer blir det obligatoriskt med digital inlämning?
Svar: Det är på remiss för tillfället, så det går tyvärr inte att säga exakt tidpunkt.

Fråga: Ersätter den digitala inlämningen av ESEF rapport/årsredovisningen inlämningen av fysisk kopia av orginal och signerad årsredovisning?
Svar: Ja. Bolaget ska dock fortfarande ha en fysisk kopia av originalet sparat.

Fråga: Går det att signera avtalet gällande Eget utrymme redan nu?
Svar: Avtalet för Eget Utrymme godkänns precis före handlingarna laddas upp till Eget Utrymme, och kan inte göras innan.

Fråga: Finns det någon begränsningar vad gäller filstorlek på filen man lämnar in?
Svar: Ja. Bolagsverket accepterar endast rapporter upp till 60MB.

Fråga: Kan vd, likt tidigare, signera fastställelseintyget?
Svar: Ja. Vd kan skriva på fastställelseintyget digitalt med e-legitimation. De som kan signera fastställelseintyget är vd, styrelseledamot och styrelsesuppleant med svenskt personnummer.

Fråga: Om vare sig vd eller styrelseledmöter har ett svenskt personnummer, hur gör man då?
Svar: I dagsläget går det inte att signera fastställelseintyget digitalt utan svensk e-legitimation, detta kräver att Bolagsverket har en lösning som fungerar med utländska e-legitimationer. Om vare sig vd eller styrelseledmöter har ett svenskt personnummer måste man lämna in handlingarna fysiskt.

Fråga: Måste Årsredovisningens underskrifter av styrelse och revisorer ske digitalt för att kunna lämna in Årsredovisningen digitalt?
Svar: Nej det behövs inte. Bolaget måste dock fortfarande ha ett fyskiskt underskrivet original, men detta behövs inte för inlämningen. För digitala inlämningen är det viktiga att fastställelseintyget undertecknas digitalt.

Fråga: Måste man skapa en ny ESEF rapport för att att lämna in digital eller kan man använda den man redan har som revisorerna redan har godkänt?
Svar: För att initiera digital inlämning måste man, efter att ha aktiverat funktionen, generera en ny ESEF rapport. För att säkerställa att inga ändringar sker i ESEF rapporten mellan revidering/publicering och inlämning till Bolagsverket rekommenderar vi att man sätter kapitelstatus till ”klar” efter inlämning till Finansinspektionen.

Fråga: Om man stänger ett kapitel – kan man öppna det igen då? Exempelvis om man nästa år vill plocka till den nya rapporten?
Svar: Ja. En projekt- eller bolagsadministratör i CtrlPrint kan närsomhelst öppna ett kapitel för redigering igen.

Fråga: Vilka delar av årsredovisningen är det som måste lämnas in? Hela Årsredovisnigen är ju inte taggad enligt ESEF så det är bara räkenskaperna och noterna som nu ska lämnas in till Bolagsverket?
Svar: Det är minimum den reviderade delen av Årsredovisningen som skall lämnas in (samma delar som ni skulle skickat in med post) , vilket innebär att även information som inte är taggad kan behöva inkluderas.

Fråga: När man genererar en ny ESEF-rapport, får den nya ESEF-rapporten samma checksumma som rapporten som är inskickad till finansinspektionen? Spelar detta någon roll för inlämning till Bolagsverket?
Svar: Det behöver inte vara samma checksumma för rapporten som lämnas in till Bolagsverket. Det som är viktigt till Bolagsverket är att checksumman finns i Fastställelseintyget för rapporten som laddas upp i Eget utrymme, vilket sker per automatik då man använder CtrlPrint Digital Inlämning.

Fråga: Hur lämnas revisionsberättelsen in?
Svar: Revisionsberättelsen ska vara en del av ESEF-Rapporten/Årsredovisningen.

Fråga: Vi har flera rapporter som ej taggas enligt ESEF, men ligger uppe i CtrlPrint. Kan vi skapa en ESEF-rapport för dessa och lämna in övriga juridiska enheter på samma sätt?
Svar: Denna tjänst omfattar endast inlämning av Årsredovisningar från bolag som omfattas av ESEF-rapportering, dvs inte dottebolagens årsredovisnigar. Reglerna om ESEF-rapportering ska tillämpas av alla emittenter som står under redovisningstillsyn i enlighet med 16 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (VpmL), med vissa undantag som framgår av 16 kap. 2 och 3 §§ VpmL.

Vill du läsa mer om hur du kan lämna in din årsredovisning till Bolagsverket från CtrlPrints plattform?

Läs mer om Digital inlämning

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?