StartISO certifierad

ISO certifierad

CtrlPrint har varit ISO-certifierat enligt 27001:2013 Information Security Management sedan 2016. Certifieringen omfattar våra system, processer och personal.

Regelbunden revision och oberoende certifiering

Revision och övervakning är två viktiga metoder hos CtrlPrint för att upprätthålla säkerheten och efterlevnaden i vårt system. Revision innebär granskning av användarloggar (SOC I typ II) och register över systemaktiviteter för att identifiera eventuella avvikelser eller anomalier som kan tyda på ett säkerhetsintrång eller en överträdelse av policyer eller bestämmelser (ISO 27001:2013). Denna process hjälper till att upptäcka potentiella säkerhetshot, t.ex. försök till obehörig åtkomst, dataintrång eller missbruk av resurser.

Vårt säkerhetsarbete granskas årligen av externa revisorer.

Vad innebär ISO-certifieringen?

ISO 27001:2013 är en internationell säkerhetsstandard som fastställer marknadsstandard för hur organisationer ska hantera sina data. Den beskriver hur företag ska hantera informationssäkerhetsrisker genom att skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS). Detta tillvägagångssätt kräver ledarskap från högsta ledningen samtidigt som datasäkerhet integreras på alla nivåer i företaget. Standarden är frivillig, men organisationer som följer dess riktlinjer kan ansöka om ISO 27001-certifiering.

För företag som erhåller ISO 27001-certifiering är det ett tecken på deras engagemang för datasäkerhet.

Se CtrlPrints certifikat för ISO 27001

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?