StartNyheterCtrlPrints första väsentlighetsanalys lägger grunden för företagets hållbarhetsstrategi
juni 29, 2023

CtrlPrints första väsentlighetsanalys lägger grunden för företagets hållbarhetsstrategi

Informationssäkerhet, innovativa lösningar, kundnöjdhet, samt medarbetarnas välbefinnande, utveckling och inkludering: detta är några av de viktigaste frågorna som identifierades i vår första väsentlighetsanalys.

Hållbarhetsrapporter

Vi på CtrlPrint har beslutat att ge oss ut på en resa för att fastställa vår roll i en hållbar framtid. Som ett första steg, för att styra oss åt rätt riktning, frågade vi våra intressenter vad de tycker är de viktigaste områdena för dem i deras relation med CtrlPrint.

Resultatet är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen av vår hållbarhetsstrategi; det hjälper oss att göra rätt prioriteringar. En stor del av utmaningen för oss som företag är att prioritera och fokusera våra insatser till de områden där vi lever och andas. Vi tror verkligen att det är först då som vi kan göra verklig skillnad.

Viktiga slutsatser från väsentlighetsanalysen

För att filtrera fram de viktigaste hållbarhetsaspekterna genomförde vi enkätundersökningar tillsammans med externa och interna intressenter. Externa intressenter inkluderar kunder, leverantörer och institutioner. Interna intressenter är alla våra kollegor.

På samma sätt kartlades FN:s globala mål för hållbar utveckling, och de mål som CtrlPrint ansåg ha störst potential att påverka identifierades. CtrlPrints ledningsgrupp och styrelse var involverade i processen och valet av fokusområden gjordes i slutändan av ledningsgruppen.

De viktigaste områdena för företaget

Informationssäkerhet

Analysen visade att informationssäkerhet och integritet spelar en mycket viktig roll för både interna och externa intressenter. Våra kunder litar på att vi hanterar deras viktigaste dokument, ibland till och med insiderinformation. Av den anledningen är informationssäkerhet en integrerad del av vår etiska affärsmetod och avgörande för en hållbar framtid för oss och våra kunder.

Innovativa lösningar och nöjda kunder

CtrlPrints vision är att förenkla företagsrapportering över hela världen. För att uppnå detta måste vi fortsätta att utvecklas i takt med att rapporteringen utvecklas. Vi måste förstå framtiden och alltid arbeta nära våra användare för att förstå svårigheterna och hindren – vår samarbetsplattform och våra tjänster kommer aldrig att rädda världen, men de kommer att göra livet enklare för våra användare.

Medarbetarnas välbefinnande, utveckling och inkludering

För CtrlPrint är en hållbar verksamhet endast möjlig om företaget attraherar människor som känner sig värderade och uppskattade och som kan förverkliga sin potential. Vi vet att CtrlPrint utvecklas när våra kollegor trivs och når nya nivåer i sin egen personliga utveckling.

Den första hållbarhetsrapporten planeras till 2024

De ämnen som identifierats i väsentlighetsanalysen är inte bara relevanta för företagets hållbarhetsstrategi. De utgör också grunden för vår kommande hållbarhetsredovisning. Publiceringen av företagets första hållbarhetsredovisning är planerad till räkenskapsåret 2024/2025.

Letar du efter en plattform för att skapa visuellt fängslande rapporter som effektivt kommunicerar ditt företags hållbarhetsinitiativ?

Kontakta oss

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?