StartSystem and Organisation Controls (SOC)

System and Organisation Controls (SOC)

Att ha en "SOC 1 type II"-certifiering är mycket viktigt för CtrlPrint, eftersom det hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett säkert sätt till våra kunder när vi hanterar känslig finansiell information. Denna rapport visar att CtrlPrints kontroller är effektiva och att vi kan lita på att vi hanterar dina data och din finansiella information på ett säkert sätt.

Fördelar med SOC 1 typ 11

SOC 1 typ II-rapporten är viktig när du hanterar marknadskänslig information eftersom den hjälper till att skydda din rapportinformation, följer regler, minskar riskerna och visar på grundlig due diligence.

Vi kan spåra vem som har åtkomst, hur de gav åtkomst och om det följde våra strikta regler i enlighet med Information Security Management System (ISMS).

Vi delar gärna med oss av de publika dokument som beskriver vårt säkerhetsarbete. Dessa inkluderar säkerhetsdokumentation, CSA-formulär och säkerhetsarkitektur. Kontakta en kundansvarig för mer information.

Kontakta oss

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?