StartArtikelbankDet perfekta rapporteringsåret från ett byråperspektiv

Det perfekta rapporteringsåret från ett byråperspektiv

Sedan 2016 har CtrlPrint genomfört regelbundna undersökningar bland våra användare för att samla in och dela med oss av insikter och kunskap från yrkesverksamma inom års- och hållbarhetsrapportering. I den här undersökningen djupdyker vi bland annat i de olika aktiviteter som måste ske mellan projektstart och publicering. En av de viktigaste slutsatserna är att rapporteringsprocessen i allt högre grad är en rullande årscykel, snarare än ett projekt med en tydlig start och ett tydligt slut.

HållbarhetsrapporterFöretagsrapportering

CF Reports perspektiv på rapporteringsåret

Vi bad en av våra partnerbyråer, CF Report, att reflektera över hur de ser de förändringar som skett i rapportingsprocesserna, och hur det perfekta året skulle se ut för dem.

Enligt vår undersökning sprids arbetet med års- och hållbarhetsredovisningar alltmer ut över året. Våra kunder börjar tidigare, vissa till och med under sommaren. Är detta något som ni också ser hos era kunder?

Detta är ett mycket stort fenomen. Anledningen är att rapporteringen blir mer komplex och företagen vill försäkra sig om att de förstår kraven och att de är förberedda. Diskussioner om hur årsredovisinngen ska struktureras finns idag på styrelsernas agenda. Mer eftertanke behövs. Designkonsekvenser måste visualiseras på ett tidigare stadium. Att länka information är ett problem.

Och... att "kryssa i rutan" är okej, men hur skapar man en verkligt kommunikativ rapport? Detta inkluderar ett nytt digitalt rapporteringsperspektiv. Påverkan och mervärde (värdeskapande, värdekedja) och data (mål och resultat) kommer att bli ännu viktigare.

Hur skulle det perfekta rapporteringsåret se ut från ett byråperspektiv

Börja så tidigt som möjligt och se till att rapportens struktur är tydlig, att det kreativa konceptet och ramverket för digital rapportering är godkänt av kunden och det finns tydliga milstolpar i planeringen.

Tror du att de kommande förändringarna i hållbarhetsrapporteringen kommer att förändra projektplaneringen för rapporterna?

Digital rapportering av företagens påverkan från ett hållbarhetsperspektiv kommer att bli nästa utmaning för företag. Vad är företagets påverkan på klimatet (gör gott, gör ingen skada, åtgärder krävs) och i dess värdekedja. Digitala CSRD-ramverk kommer att behöva göra detta tydligt.

Hållbarhetskommunikation kopplat till företagets syfte kommer att granskas, hur relaterar företagets syfte till dess påverkan. CSRD. ESG, ESRS och GRI kommer att påverka rapporteringsstrukturen.

I slutändan handlar det om att göra företagens påverkan synlig och kommunicerbar. Digital rapportering, som kombinerar data (mål, resultat) och berättande (video, animationer och intervjuer) kommer att vara svaret på denna utmaning.

Pieter J.A. Koenders, vd

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?