StartArtikelbankFörbli relevant som designer i en alltmer reglerad företagsmiljö
oktober 12, 2023

Förbli relevant som designer i en alltmer reglerad företagsmiljö

Företag och organisationer står idag inför en föränderlig tillvaro med komplexa regelverk och regulatoriska utmaningar. Yrken förändras över tid, och risken för paradigmskiften som potentiellt kan leda till att ens färdigheter blir överflödiga är alltid överhängande. I en sådan dynamisk miljö måste även formgivare anpassa sig och hitta nya sätt att förbli relevanta.

Björn Eckert

Björn Eckert

FöretagsrapporteringCtrlPrint plattform

Design för efterlevnad och kreativitet

Om du är varumärkesdesigner, konsult eller kreatör inom företags- och hållbarhetsrapportering kanske du märker av effekterna av ökade regleringar inom ditt område? Dessa regler dikterar inte bara vad företagsrapporter måste innehålla, utan påverkar också hur dessa rapporter ska se ut. Så vad innebär detta för dig? Är du beredd att låta regelefterlevnad (compliance) prioriteras framför design, eller är du redo att kämpa för balansen?

Att navigera mellan regelefterlevnad och design

Ekonomi- och redovisningsteam är alltmer uppslukade av regelefterlevnadsfrågor under rapportsäsongen. Med ESEF-taggning och den kommande CSRD-taggningen (hållbarhet), så upptar hanteringen av data en stor del av deras fokus, och utrymmet för de kreativa och kommunikativa aspekterna av företagsrapportering blir alltmer begränsad.

Det är dock viktigt att komma ihåg att de aspekter som drivs av regelefterlevnad av företagsrapportering inte är det enda som betyder något. Vikten av effektiv kommunikation och starka budskap får inte glömmas bort. Som designer kan du betona dessa kommunikativa element i din interaktion med kunder och potentiella kunder för att skydda värdet av ditt arbete.

Ge formgivaren rätt verktyg

I takt med att konsolideringssystemen tar upp mer plats i rapporteringsprocessen kan ditt utrymme minska. Så vad är lösningen

  • Investera i ett robust verktyg för rapportering som gör att du kan arbeta integrerat med både innehåll och form, vilket gör dig mer efterfrågad både av existerande och potentiella kunder. Etablera en effektiv, standardiserad process för dina design- och projektteam som gör det möjligt att engagera innehållsägarna direkt i granskningsprocessen.
  • Implementera ett system som ger kunden kontroll över sin egen data.
  • Skapa på så sätt mer tid för dig själv att fokusera på relevanta uppgifter, såsom budskap, design och kommunikation, istället för otaliga mindre korrekturrundor. Skapa långsiktigt värde för dina kunder.
  • Arbeta i det verktyg du känner dig hemma i, såsom en helt kompatibel, säker design- och samarbetsplattform – i InDesign.

Vi förstår de utmaningar du står inför i den ständigt reglerade företagsmiljön och vi kommer att finnas vid din sida varje steg på vägen så att du förblir relevant och skyddar din kreativitet och verksamhet. Dessutom kan du ha roligare under processen!

Kom ihåg att CtrlPrints tjänster är kostnadsfria för designers och kommunikatörer, och används idag i mer än 1 000 kunders rapporteringsprocesser. Med CtrlPrint vid din sida kan du förbli relevant och fortsätta att skapa värde för kunden i en ständigt föränderlig och reglerad miljö.

Hur kan du som designer hålla dig relevant och värna om din kreativitet?

Läs mer

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?