StartArtikelbankBryggan mellan data och design
mars 21, 2024

Bryggan mellan data och design

I en omvärld där de regulatoriska förändringarna sker allt snabbare är effektiv och säker datahantering viktigare än någonsin för korrekt och slagkraftig rapportering. Det grundläggande problem som CtrlPrint Integrate löser är att överbrygga klyftan mellan data och design, vilket hjälper dig att minska kostnaderna och effektivisera din process. Det gör dig redo för de sista 100 metrarna på en lång resa, att ta dina data från ditt konsolideringssystem till dess slutdestination i din årsredovisning.

Dennie Apt

Dennie Apt

Affärsutvecklingsansvarig, tidigare CFO
FöretagsrapporteringBest Practices

Arbeta med data på ditt sätt

CtrlPrint Integrate förbättrar ditt befintliga rapporteringsflöde genom att enkelt koppla samman dina nuvarande datasystem med dina rapporteringsprojekt i CtrlPrint. Ta in data från flera källor, ERP, CRM och andra system, till ett enda “master”-dokument och uppdatera data i din rapport med ett enda klick.

Genom att du använder dig av rätt verktyg och tekniska lösningar kan du säkerställa tillförlitlighet i din rapportering. Med Excel som utgångspunkt, som är kompatibelt med de flesta konsolideringssystem, fungerar Integrate som en brygga som förenklar ditt arbetsflöde, effektiviserar rapporteringsprocessen och säkerställer dataintegritet under hela processen. Strukturera informationen i era Excel-datakällor exakt så som ni vill att de ska visas i er rapport. Integrate bevarar din struktur och säkerställer en sömlös övergång från kalkylblad till utformad företagsrapport.

En enda källa till sanning

CtrlPrint Integrate skapar en säker länk mellan dina förberedda datakällor och dina designade årsredovisning i CtrlPrint. Detta skapar en enda sanningskälla för dina data i rapporten, vilket säkerställer konsekvens och tillförlitlighet i hela ditt arbetsflöde. Integrate effektiviserar uppdateringen av tabeller och variabler i rapporten genom att hämta data från era datakällor. Detta säkerställer att alla parter arbetar i det senast uppdaterade dokumentet, eliminerar risken för inkonsekvenser i data och sparar värdefull tid under rapporteringsprocessen.

Säkerhet du kan lita på

CtrlPrint värnar om datasäkerhet. Med CtrlPrint Integrate kan du hantera användarbehörigheter med precision och se till att endast behöriga personer kan använda och komma åt datakällor. Om uppgifterna är marknadspåverkande, t.ex. preliminära kvartalssiffror, kan du använda dummy-data under förpubliceringsfasen och fylla i de slutliga siffrorna i dina länkade datakällor först när du är redo. Datasäkerhet är inte förhandlingsbart, särskilt inte i dagens digitala landskap. Med CtrlPrints ISO27001-certifierade miljö kan du vara säker på att din känsliga information är skyddad.

Förbered dig för framtiden

Att effektivisera arbetsflödet för rapportering är avgörande i dagens föränderliga regelverk, där effektivitet, noggrannhet och säkerhet är av största vikt vid hantering av data. De kommande hållbarhets/CSRD-rapporteringskraven kan medföra att förvaltningsberättelsen utökas med 50 eller fler informationstunga sidor - är du redo för det?

Skapa en enhetlig arbetsprocess för din företagsrapport som säkerställer att dataintegriteten bibehålls under hela projektets livscykel. Utan några stora implementeringsprojekt kan CtrlPrint Integrate hjälpa dig att minska kostnaderna och frigöra resurser. Integrate är det senaste verktyget i CtrlPrints "ekosystem" för att framtidssäkra rapporteringskraven för emittenten. Låt oss hjälpa dig att göra det tunga jobbet och frigör tid när du som bäst behöver den.

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?