StartArtikelbankVarför PDF fortfarande är förstavalet för kapitalmarknaden

Varför PDF fortfarande är förstavalet för kapitalmarknaden

I en tid av digital omvandling kan den traditionella års- och hållbarhetsredovisningen i PDF-format tyckas vara en kvarleva från det förflutna. Det är dock viktigt att inse att rapporterna inte bara handlar om siffror – de är även värdefulla verktyg för marknadsföring och varumärkesbyggande. Att använda InDesign som grund för att skapa en PDF är därför fortfarande det mest stabila och flexibla sättet att uppnå detta.

FöretagsrapporteringIR

PDF-filens roll i den digitala omvandlingens tidevarv

Års- och hållbarhetsredovisningen är fortfarande en unik informationskälla till företagsinformation. Den ger intressenterna en helhetsbild av hela organisationen och går längre än bara finansiella siffror. För analytiker och investerare är det lika viktigt att förstå affärsmodellen, de långsiktiga målen och hållbarhetsriskerna som att tolka de finansiella uppgifterna.

Verktyg som InDesign och PDF-format gör det lättare att kontextualisera finansiella data och hållbarhetsdata i rapporten, vilket ger en rikare förståelse av siffrorna. PDF-filer bevarar dessutom formatering och layout i ett dokument på olika enheter och plattformar. Denna enhetlighet är särskilt viktig för dokument som finansiella rapporter, där det är viktigt att alla får samma budskap.

Att PDF är så kompatibelt gör att en stor del av den globala kapitalmarknaden föredrar den som format, än så länge. PDF-filer kan öppnas och skrivas ut på nästan alla enheter och operativsystem utan behov av särskild programvara. Det gör dem tillgängliga för en bred publik, vilket är viktigt när man distribuerar material till olika grupper av människor.

“Digital-first”-strategin

Samtidigt som digital-first-strategin vinner mark är pdf-versionen av års- och hållbarhetsredovisningen långt ifrån föråldrad. Den fortsätter att spela en viktig roll för att berätta ett företags historia, och för många är den fortfarande det format man väljer för omfattande rapportering. Att gå över till nya rapporteringsstandarder tar tid, och robusta system för att ersätta PDF-rapporter finns inte i dagsläget.

Enligt undersökningen "The making of a sustainability report" har de flesta företag inga omedelbara planer på att se över sina distributionsmetoder. I takt med att landskapet för årlig rapportering och datainsamling utvecklas är PDF fortfarande ett dominerande val.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?