StartArtikelbankHållbarhetsredovisningens viktigaste intressenter

Hållbarhetsredovisningens viktigaste intressenter

Sedan 2016 har CtrlPrint genomfört regelbundna undersökningar bland våra användare för att samla in och dela med sig av insikter och kunskap från yrkesverksamma inom års- och hållbarhetsrapportering. För fjärde gången frågade vi alla våra användare vem som är den viktigaste mottagaren av rapporten.

HållbarhetsrapporterFöretagsrapportering

Hållbarhetsrapporteringens föränderliga dynamik

Det här är fjärde gången vi frågar våra användare vilka som är de viktigaste intressenterna för hållbarhetsredovisningen. Intressant nog speglar årets rangordning den från 2016 och stämmer väl överens med den betydelse som intressenterna tillmäts för årsredovisningen.

2023
1. Aktieägare
2. Investerare och analytiker
3. Banker och andra fordringsägare
4. Anställda
5. Leverantörer

2016
1. Aktieägare
2. Investerare och analytiker
3. Anställda
4. Kunder
5. Banker och andra fordringsägare

Den logiska frågan blir såklart, varför denna “återgång”?

Hållbarhet i investeringsbeslut

Anledningen är sannolikt den ökande betydelsen av hållbarhet i investeringsbeslut. Utöver riskreducering har hållbarhetsrapportering även blivit relevant för intäktsgenereringen. Denna trend understryker den centrala roll som aktieägare, investerare och analytiker spelar. Deras fokus på hållbarhet är inte bara ett moraliskt ställningstagande, utan ett strategiskt finansiellt övervägande.

Nya kanaler ändrar dynamiken

Men innebär detta att anställda och kunder är mindre intresserade av hållbarhet, eller anses vara mindre viktiga av rapporterande företag?

Förmodligen inte om man ser till hållbarhetskommunikation i allmänhet, men kanske är den årliga årsredovisningen och hållbarhetsrapporten inte längre lika relevanta som informationskälla för dessa grupper. Företagen använder andra kanaler för att kommunicera hållbarhet till anställda och kunder.

Vägen framåt: Integrerad rapportering

I takt med att rapporteringen utvecklas håller integrerad årsredovisning på att utvecklas till branschstandard. Detta tillvägagångssätt kombinerar finansiell rapportering och hållbarhetsrapportering för att främja en heltäckande förståelse av ett företags resultat. Med denna integrering kommer intressenternas prioriteringar troligtvis att konvergera, vilket kan minska det upplevda motsatsförhållandet mellan årsredovisningen och hållbarhetsrapporten.

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?