StartArtikelbankCSRD highlights - Taggning inte obligatoriskt förrän 2025?

CSRD highlights - Taggning inte obligatoriskt förrän 2025?

Det finns rykten om förseningar inom hållbarhetsrapporteringen som kan få betydande påverkan på det kommande rapporteringsåret. Mycket tyder på att själva taggningsdelen av direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) riskerar att försenas till 2026.

CSRDCtrlPrint XBRL TaggerCtrlPrint Highlights

Milstolpar i implementeringen av CSRD i farozonen

Det har under en längre tid förekommit rykten om förseningar i olika delar av CSRD. Under hösten bekräftades att tidsfristen för antagandet av sektorsspecifika europeiska standarder för hållbarhetsrapportering skulle skjutas upp till juni 2026.

Nu finns det starka indikationer på att även kravet på taggning kommer att försenas. XBRL International rapporterade före jul att EU-kommissionär Mairead McGuinness bekräftade, under en EFRAG-konferens, att stegen för att formalisera EFRAG:s European Sustainability Reporting Standards XBRL Taxonomy (ESRS) som officiella EU-regler kommer att försenas.

Med andra ord är det mycket som tyder på att de så kallade stora bolagen (de bolag som idag omfattas av rapporteringskrav enligt NFRD) inte kommer att vara tvungna att tagga sin rapport för 2025.

Läs mer

EFRAG:s taxonomi godkänd

En viktig milstolpe har uppnåtts för framtidens hållbarhetsrapportering. EFRAG:s Sustainability Reporting Board (ESRB) har godkänt utkastet till European Sustainability Reporting Standards (ESRS) XBRL-taxonomin.

Godkännandet av ESRS XBRL-taxonomin är en del av den förväntade publiceringen inom några veckor och markerar starten på en 60-dagars samrådsperiod. Under denna tid har intressenter möjlighet att lämna in sina synpunkter. Denna öppna återkoppling kommer att säkerställa att taxonomin återspeglar olika perspektiv och behov, vilket bidrar till utvecklingen av robusta och omfattande standarder.

Uppmaningen till handling är tydlig: företag bör proaktivt utveckla system, processer och kontroller för att effektivt samla in och hantera data i linje med ESRS XBRL-taxonomi. När företag förbereder sig för att följa CSRD är antagandet av ESRS XBRL-taxonomin inte bara ett krav - det är ett strategiskt steg mot en framtida rapportering som är transparent, ansvarsfull och digital.

Frågan som alla ställer sig är: när kommer den nya ESRS XBRL-taxonomin att finnas tillgänglig i CtrlPrint XBRL Tagger? Svaret är att du kommer att kunna tagga enligt den nya XBRL-taxonomin inom några månader efter att den har fått officiellt godkännande.

Vill du ha liknande information och uppdateringar direkt i din inkorg?

Nyhetsbrevet "CtrlPrint CSRD Highlights" fokuserar på den senaste utvecklingen inom CSRD och kompletterar våra andra nyhetsbrev, seminarier samt artiklar. Vi kommer inte att skicka dessa uppdateringar regelbundet; istället kommer vi att skriva när vi har något som vi anser är viktigt för våra användare att veta.

Är du intresserad av andra ämnen och vill ha våra andra nyhetsbrev, t.ex. ESEF Highlights, produktuppdateringar eller våra allmänna nyhetsbrev?

Anmäl dig här!

Glöm inte att bjuda in dina kollegor och andra som du tror kan ha nytta av detta innehåll.

Tack för att du läste CtrlPrint CSRD Highlights!

Hur kan du effektivisera din rapporteringsprocess?